29/10/2014
Ontwikkelingen BRL SIKB 11000

Met ingang van 1 oktober 2014 is de BRL SIKB 11000 in werking getreden. De richtlijnen en eisen voor bedrijven die bodemenergiesystemen ontwerpen, realiseren en onderhouden zijn vastgelegd in de BRL SIKB 11000 en protocol 110001. Beiden vormen samen één geheel als certificatieschema voor het ondergrondse deel van installaties voor bodemenergie.

Voor open bodemenergiesystemen is in protocol 11001 een norm voor infiltratiebronnen vastgesteld. Deze norm is maatgevend bij de bepaling van de benodigde boordiameter en de filterlengte. Voor een correcte berekening is volgens het SIKB een meting van de MFI (Membraan Filter Index) nodig.

Convergence Industry B.V. heeft voor deze meting een systeem ontwikkeld, de Convergence Inspector SDI/MFI. Het systeem voert automatische metingen uit, waarna de resultaten direct te verkrijgen zijn via een USB-aansluiting op het systeem. Het systeem is compact, beschikt over een accu en heeft een geïntegreerde pomp. Dit maakt het systeem uitermate geschikt voor het uitvoeren van testen op locatie.

Wilt u graag meer informatie ontvangen over de Convergence Inspector SDI/MFI, neemt u dan contact met ons op via info@con-vergence.com

Alle richtlijnen en eisen van het SIKB kunt u terugvinden in BRL SIKB  11000 en protocol 11001 via www.sikb.nl